Nakladatelství Pavel Mervart Společnost pro dějiny věd a techniky

Jiří Janáč:
Sociální a kulturní dějiny techniky: Ke konceptualizaci techniky v anglosaské historické vědě I. (do 1970)


2019, roč. 52, č. 2, s. 79-94

Abstrakt

Social and cultural history of technology: Toward conceptualization of technology in Anglo-Saxon history I. (up to 1970)

The purpose of this paper is to introduce the Czech readers to the theoretical and methodological approaches to the study of technology development in Anglo-Saxon historiography. The recently published volume, edited by Lucie Štorchová et al., Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě (Praha, 2014) provided Czech audience with an authoritative and up-to-date overview of contemporary historiography, but it does not include a chapter on technology. The paper, designed to fill this gap, has for practical reasons been divided into two parts – the first dealing with formation of professional history of technology as a research field before 1970, the second focusing on the most recent developments inspired by constructivism.

Klíčová slova

history of technology, technological change, historiography, social theory

Stáhnout článek v PDF