Nakladatelství Pavel Mervart Společnost pro dějiny věd a techniky

Vedoucí redaktor

Tomáš Hermann (Univerzita Karlova, Praha / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha)

Výkonná redakce

Petr Hampl (Univerzita Karlova, Praha)
Lucie Strnadová (Univerzita Karlova, Praha)

Jazyková redakce

Dagmar Magincová

Členové

Martin Dinges (Institut für Geschichte der Medizin, Stuttgart, Německo)
Helena Durnová (Masarykova Univerzita, Brno)
Petr Hadrava (Astronomický ústav AV ČR, Praha)
Ivan Jakubec (Univerzita Karlova, Praha)
Milena Josefovičová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)
Vladimír Karpenko (Univerzita Karlova, Praha)
Stanislav Komárek (Univerzita Karlova, Praha)
Ladislav Kvasz (Univerzita Karlova, Praha)
Christoph Meinel (Universität Regensburg, Německo)
Milada Sekyrková (Univerzita Karlova, Praha)
Jan Surman (Universität Erfurt, Německo)
Petr Svobodný (Univerzita Karlova, Praha)
Michal Šimůnek (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha)
Martin Šolc (Univerzita Karlova, Praha)
Zdeněk Tempír (Praha, emeritus)