Nakladatelství Pavel Mervart Společnost pro dějiny věd a techniky

Zasílání textů určených pro publikaci, recenzních výtisků, nebo jiných materiálů, komunikace a korespondence s redakcí časopisu:

Redakce

Redakce časopisu Dějiny věd a techniky

Adresa ~ Viničná 7, 128 44 Praha 2
E-mail ~ dvt.redakce@gmail.com
Tel. ~ (+420) 606 607 341

Vydavatel

Společnost pro dějiny věd a techniky

Adresa ~ Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36
E-mail ~ milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz
Tel. ~ (+420) 224 491 475, (+420) 224 491 468
Web ~ http://sdvt.cz

DTP a distribuce

Nakladatelství Pavel Mervart

Distribuce Informace o předplatném (CZ, SK) podá a objednávky přijímá redakce. Jednotlivá čísla lze rovněž objednávat na: http://www.pavelmervart.cz/

Please send all foreign orders to: MYRIS TRADE Ltd., P.O. Box 2, V Štíhlách 1311/3, 142 00 Prague 4, Czech Republic, myris@myris.cz